Hva får myndighetene vite om Arktis?

* Artikkel av Helge M. Markusson, Framsenter i Tromsø

– I et raskt skiftende miljø er arktiske samfunn og deres levebrød sårbare, sier Hans Tømmervik. Han er forsker i NINA – Norsk institutt for naturforskning. 

– Disse samfunnene har også potensial til å gi et stort bidrag til å dempe klimaendringer og stanse tap av verdifull natur. Men da må deres mulige bidrag anerkjennes.

Han er en av forskerne fra Framsenteret i Tromsø som har bidratt i forskningsprosjektet CHARTER. 

Norske og utenlandske forskere har studert hvordan klimaendringer og biologisk mangfold behandles i ulike nasjonale og internasjonale rapporter, studier og politiske dokumenter.

Les hele artikkelen her

Leave a Reply