CHARTER-HANKKEEN KANSALAISHAVAINTOJA LUMESTA

Lumen päälle satava vesi ja lumipeitteen jääkerrokset ovat CHARTER- hankkeessa erityisen kiinnostuksen kohteena. Jäiset kerrokset lumipeitteessä vaikuttavat kasvien talvehtimisoloihin ja vaikeuttavat eläinten kaivautumista lumen läpi. Tällä on merkitystä myös pohjoisen elinkeinoille, etenkin poronhoidolle.

Lumipeitteen kerrosrakenne ja jääkerrokset havaitaan paikan päällä tehtävien lumikuoppien avulla. Lumikuoppamittauksia tehdään vain vähän ja avointa havaintoaineistoa on huonosti saatavilla. Kansalaishavainnot ovat siksi tärkeitä.

CHARTER kehittää vuosina 2021-2024 lumipeitteen kerrosrakenteen havainnointia ja havaintoaineiston avaamista yhteistyössä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja useiden muiden tutkimushankkeiden kanssa. Havaintojen käyttäjiä ovat satelliiteista tehtävien lumihavaintojen kehittäjät sekä lumi- ja ilmastomallinnuksen tekijät nykyisissä ja tulevissa tutkimushankkeissa. Havaintoaineistoa voivat käyttää myös alueen asukkaat ja elinkeinot, esimerkiksi poronhoitajat.

Mittausohjeet suomeksi

Lumikuoppamittauksia esittelevä video löytyy täältä, se esittelee myös mittauksiin tarvittavat välineet:

Lumikuopalla tarvitaan lapiota ja lumensyvyystikkua esittelee Leena Leppänen. Kuva: Philip Burgess

MUITA KANSALAISHAVAINTOJA JA JOUKKOISTAMISTA – MUKAAN MITTAMAAN!

Tutkijat tiivistävät yhteistyötä – kansalaishavainnot Saharan hiekkapölystä sekä lumesta ja jäästä kerätään yhteen tietokantaan

Lumipeitteen yksinkertaista havainnointia Talviseuranta -lomakkeen kautta:

https://www.syke.fi/fi-FI/Kansalaishavainnot/Kampanjat/SYKEn_kampanjat/Talviseuranta__talven_etenemisen_kansala(47622)

Havaintoja voi lähettää myös tämän verkkosivun kautta:

https://www.syke.fi/fi-FI/Kansalaishavainnot/Kampanjat/SYKEn_kampanjat/Talviseuranta__talven_etenemisen_kansala(47622)

Lisää SYKE:n kansalaishavaintokampanjoista:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kansalaishavainnot/Kampanjat/SYKEn_kampanjat/SYKEn_kansalaishavaintokampanjat(47772)

Lisää luontohavaintojen jakamisesta (Suomen lajitietokeskus, Luonnonvarakeskus, BirdLife Suomi, Ympäristöministeriö, Riistakeskus):

https://www.syke.fi/fi-FI/Kansalaishavainnot/Ilmoita_luontohavaintosi/Ilmoita_luontohavaintosi(46634)

Ilmoita lumivyörystä Ilmatieteen laitokselle:

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmoita-lumivyoryhavainnoista

Lajihavaintoja, iNaturalist:

https://www.inaturalist.org/

Ääri-ilmiöiden kansalaishavaintoja, Local Environmental Observer (LEO) network:

 https://www.leonetwork.org/en


MISTÄ LÖYTYY LUMIHAVAINTOJA:

Sää, lumitilanne (Ilmatieteen laitos):

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/

Lumen syvyys ja lumisade (Ilmatieteen laitos):

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus

Lumitilastot (Ilmatieteen laitos):

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/lumitilastot

Lumen vesiarvo ja lumikuorma (Suomen ympäristökeskus):

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesitilanne_ja_ennusteet/lumi

Lumen vesiarvo ja lumikuorma, myös lumilinjoilla (Suomen ympäristökeskus):

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/lumi/Lumi.htm

Kattojen lumikuormasta (Suomen ympäristökeskus):

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/rokg2/tanaan_fi.html

Värriön lumilinja; lumen syvyyslinja, eläinten jäljet, osasta pisteitä lisähavaintoja (Helsingin yliopisto, Värriö):

https://www.pohjonen.org/veli/varrio_fi/tutkimus/Tutkimussarjat/tutkimussarjat.htm#

Sodankylän sää- ja ilmakehähavaintoja (Ilmatieteen laitos, Sodankylä; Arctic Space Centre): 

https://litdb.fmi.fi/

Sodankylän lumihavainnot: (Ilmatieteen laitos, Sodankylä; Arctic Space Centre):

https://litdb.fmi.fi/manual_measurements.php

Koulutettujen havainnontekijöiden lumikuoppamittauksia hiihtokeskusten lähettyvillä, lumivyöryvaaran arvioimiseksi:

 https://snowpilot.org/snowpits/